Zgłoszenie reklamacyjne

Gwarancja producenta

Produkty posiadają roczną gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.
 
Warunki gwarancji

Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu gwarancji są przyjmowane na podstawie formularza RMA, który można uzyskać kontaktując się z nami poprzez e-mail. Aby usprawnić proces reklamacyjny, prosimy o podanie w formularzu numeru zamówienia, które dotyczy uszkodzonego produktu oraz opisanie zaistniałych nieprawidłowości.  Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy moment odbioru przez nas przesyłki. Kwestionowany produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta nieprawidłowość występuje oraz czy nie nastąpiła ona z winy użytkownika. Termin rozpatrzenia przez nas reklamacji wynosi 14 dni roboczych od chwili przyjęcia produktu. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta. W przypadku braku dostępności elementów reklamowanego produktu mogą on zostać wymieniony na elementy o takich samych bądź lepszych parametrach. O decyzji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia reklamacji poinformujemy Klienta drogą elektroniczną.
Uwaga! Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:
 

- produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne
- usterka jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem danego produktu lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 
Prosimy zwrócić uwagę, na to, że zdjęcia nie są przystosowane do długotrwałego eksponowania ich w świetle dziennym (słonecznym). Wystawienie fotografii na mocną ekspozycję światła może skutkować blaknięciem obrazu fotograficznego aż do całkowitego jego zaniku. W sytuacji kiedy zachodzi możliwość, że zdjęcia będą eksponowane w takich warunkach istnieje konieczność zastosowania specjalnej powierzchni ochronnej odcinającej promieniowanie UV. Powierzchnie takie można zamówić u nas oddzielnie. Zwracamy również uwagę, że ramki nie są wodoszczelne dlatego prosimy uważać na wszelkie zalania różnymi płynami.  Podczas czyszczenia ram drewnianych lub aluminiowych agresywnymi chemikaliami może dojść do uszkodzenia powierzchni ramy włącznie z jej odbarwieniami czy wżerami. Jeśli nie mamy pewności, że środek czyszczący jest obojętny i bezpieczny dla produktu proponujemy dokonać testów na wybranym - mało widocznym - fragmencie z tyłu oprawy. Przechowywanie fotografii w środowisku  o podwyższonej wilgotności może spowodować pofalowanie zdjęcia oraz Passepartout a także wypaczenie drewnianej ramy. W powyższych sytuacjach reklamacje nie będą uznawane. Nie podlegają również reklamacji uszkodzenia mechaniczne ram oraz pęknięcia i stłuczenia szyb.
 
W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone mamy prawo żądać od Klienta zwrotu poniesionych kosztów związanych z transportem oraz wykonaniem ekspertyzy. W takim przypadku produkt jest odsyłany również na koszt kupującego.  Produkt, który budzi zastrzeżenia, powinien zostać dostarczony przez Klienta w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Uszkodzenie mechaniczne

Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.
W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu uszkodzenia mechanicznego odebranej przesyłki prosimy o przesłanie przez formularz reklamacyjny protokołu szkody sporządzonego z kurierem, protokół jest jedynym dokumentem na podstawie, którego możemy uznać zasadność reklamacji. Przy rozpatrywaniu tego typu zgłoszenia bardzo pomocne są zdjęcia z widocznym uszkodzeniem produktu oraz zdjęcia opakowania zewnętrznego, przesłanie tych dokumentów pozwoli nam na sprawniejsze załatwienie sprawy. Uszkodzony produkt należy odesłać na nasz koszt na adres naszej siedziby powołując się przy tym na uprzednio uzyskany numer RMA. Po otrzymaniu przez nas przesyłki produkt jest sprawdzany pod kątem opisanego uszkodzenia i jeśli roszczenie jest zasadne - zgodnie z żądaniem Klienta - wysyłamy nowy egzemplarz produktu bądź zwracamy koszty jego zakupu. Termin załatwienia reklamacji w przypadku wymiany produktu jest uzależniony od jego dostępności.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

REGULAMIN MOJE KONTO POMOC Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone